Grono pedagogiczne

Janusz Kulczycki


Katarzyna Kruczek-Christian


Magdalena Dobies


Sylwia Urbańska


Sylwia Pietrzyk


Monika Pisarczyk


Sylwia Wielgosz-Chojnacka


Ewa Mielczarek


Joanna Kłos


Marzena Puła


Ewelina Kwas-Jakubowska


Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com