Strefa Nauczyciela

Strefa nauczyciela


Szanowni Państwo,

1. W zakładce Grono Pedagogiczne znajdują się informacje przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły, a potwierdzone przez Grupę Założycielską. Nasi nauczyciele posiadają różne kwalifikacje zawodowe, ale każdy z nich ma tzw. blok nauczycielski, obejmujący psychologię dziecięcą i rozwojową, pedagogikę, metodyki przedmiotowe i praktyki pedagogiczne. Dodatkowo WSZYSCY nauczyciele posiadają dokument o niekaralności CRB lub DBS. Oprócz posiadania stałych kwalifikacji, uczestniczymy w bieżących kursach doskonalących naszą pracę na terenie Wielkiej Brytanii. W roku szkolnym 2014/2015 były to kursy: Safeguarding ChildrenTraining (1 osoba), Legal aspects of running of suplementary school in GB (4 osoby), Warsztaty języka polskiego jako obcego (4 osoby). W I okresie 2016/2017 nauczyciele brali czynny udział w warsztatach w zakresie udzielania pierwszej pomocy ,,First Aid'', a jedna osoba w szkoleniu ,,The managing of supplementary school: employment law.''

2. Poniżej znajduje się nowa Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą (Ministerstwo Edukacji Narodowej; Warszawa 2020). To najważniejszy dokument, który stanowi podstawę do tworzenia programów nauczania, a w dalszej kolejności planów pracy z poszczególnych przedmiotów, w tym również nauczania zintegrowanego. Zawiera m.in. treści kształcenia językowego i kulturowego, kompetencje językowe na trzech poziomach umiejętności oraz cztery sprawności komunikowania się w języku polskim. Jeśli mielibyście Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie w/w dokumentu, proszę pytać nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej grupie lub mnie. W szkole dostępna jest wydrukowana Podstawa programowa w wersji polskiej i angielskiej.

Janusz Kulczycki


Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com