Szkolenia

Posted on Dec 11, 2018, 12:01 PM

Szkolenie poświęcone metodyce nauczania pisania oraz metodyce nauczania czytania w warunkach polskiej szkoły sobotniej.

Czytaj więcej

Posted on Dec 6, 2018, 9:24 PM

Szkolenie z zasad postępowania w sytuacji, gdy potrzebna jest pierwsza pomoc osobie poszkodowanej.

Czytaj więcej

Najnowsze szkolenia

Szkolenie z zakresu pisania i czytania w warunkach szkoły sobotniej

Szkolenie poświęcone metodyce nauczania pisania oraz metodyce nauczania czytania w warunkach…

Kurs Pierwszej Pomocy

Szkolenie z zasad postępowania w sytuacji, gdy potrzebna jest pierwsza pomoc osobie poszkodowanej.

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com