Sylwia Wielgosz-Chojnacka

Sylwia Wielgosz-Chojnacka

Jestem magistrem wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i logopedią oraz magistrem filologii polskiej, specjalność nauczycielska. Dodatkowo ukończyłam dwuletnie podyplomowe studia z zakresu logopedii.

Cały okres edukacji wyższej podporządkowałam nadrzędnemu celowi – wykształcić się na dobrego logopedę, posiąść wiedzę z wielu, potrzebnych do tej pracy, źródeł. Poznać dobrze gramatykę języka polskiego, uzyskać przygotowanie pedagogiczne oraz nauczyć się diagnozować i prowadzić terapię wad i zaburzeń mowy.

Jeszcze w trakcie studiów zaczęłam współpracę z Akademią Podlaską w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). Pracowałam w Ośrodku Logopedycznym przy Instytucie Filologii Polskiej. Trafiłam na doskonałego mentora, wspaniałą nauczycielkę i ciepłą, dobrą kobietę, dr Alinę Maciejewską, która z wielką mądrością, ale i wiarą w moje umiejętności i przygotowanie, wprowadziła mnie w świat teorii logopedycznej i pomogła zdobyć pierwsze, praktyczne doświadczenia. Rzucona na głęboką wodę, uczyłam studentów (zajęcia z podstaw logopedii, kultury żywego słowa oraz z emisji głosu) i prowadziłam terapię tych z nich, którzy mieli poważne ubytki słuchu. W tym okresie prowadziłam warsztaty z emisji głosu i brałam udział w konferencjach naukowych z referatami poświęconymi kwestiom językowym*.

Po kilku latach, wykorzystując możliwość otrzymania dotacji z UE, otworzyłam własną praktykę logopedyczną, prowadząc w jej ramach indywidualne terapie logopedyczne z dziećmi i dorosłymi z wadami i zaburzeniami mowy, w tym z dziećmi autystycznymi, warsztaty z emisji głosu dla dorosłych, współpracując z kilkoma przedszkolami, świetlicą wychowawczą Caritas Siedlce i Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego w Warszawie.

We wrześniu 2010r. przyjęłam propozycję pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Sarnakach, gdzie pracowałam do wyjazdu do Wielkiej Brytanii.

Przez cały okres mojej aktywności zawodowej permanentnie dokształcałam się, biorąc udział w wielu warsztatach, wykładach i szkoleniach. Byłam członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Prywatnie jestem żoną i mamą. Od października 2013r. mieszkam w Bournemouth w Wielkiej Brytanii. Szukając zajęć wspierających rozwój syna, trafiłam do Bournemouth Library na zajęcia „Poczytaj mi mamo. Poczytaj mi tato”, które prowadziła Monika Burzyńska (vel. Macierzyńska). Monika zaproponowała mi współpracę i przedstawiła Patrycji Kruze, założycielce „Polskiego Klubu dla Dzieci w Bournemouth”. W obu tych przedsięwzięciach („Poczytaj mi mamo. Poczytaj mi tato” i „Polski Klub dla Dzieci w Bournemouth”) uczestniczyłam przez rok, współprowadząc nieodpłatnie zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje z zakresu języka polskiego. W tym czasie m.in. poprowadziłam krótkie warsztaty z elementów masażu Castillo Moralesa oraz pomagałam przygotować przedstawienie „Pan Kleks na Wyspach” i zagrałam w nim jedną z ról. Kontynuuję też pracę logopedy, wspierając indywidualnie rozwój języka polskiego dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy i wadami wymowy, a także prowadząc terapię logopedyczną dla dorosłych.

Jestem zastępcą kierownika szkoły oraz prowadzę zajęcia lekcyjne.

Od roku szkolnego 2014/15 uczę w ABC Polskiej Sobotniej Szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Poole.

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com