Nasi wolontariusze

Nasi Wolontariusze

Naszą ,,sobotnią’’ pracę pedagogiczną i pomoc uczniom, prowadzoną przez wykwalifikowanych i życzliwych nauczycieli, uzupełniamy dzięki młodym wolontariuszom. To przemyślany i efektywny system nauczania, który wykorzystuje potencjał dobrze przygotowanych do tej roli młodych ludzi. W roku szkolnym 2014/2015 były to trzy osoby: Dominika Fronk, Natalia Bieniek i Alicja Nowicka. W roku 2015/2016 były to: Natalia Bieniek, Izabela Kuc, Aleksandra Kulczycka i Alicja Nowicka. Wszystkie dziewczęta otrzymały wynik A* z języka polskiego podczas egzaminu GCSE (cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). To wyjątkowe 15, 16 i 17-latki, które już zdały egzamin GSCE z języka polskiego. To moje uczennice, które uczestniczyły w zajęciach w Polskiej Szkole w Bournemouth. Od 3 maja 2012 roku brały udział w zajęciach w Polskim Klubie Zabaw i Nauki w Poole. Zaletami naszych Wolontariuszek i Wolontariuszy są: świetna znajomość języka polskiego jako drugiego/obcego, wielka kultura osobista, a przede wszystkim chęć pomocy młodszym koleżankom i kolegom, czyli małym Polakom. W roku szkolnym 2016/2017 wolontariuszkami były Natalia Bieniek, Alicja Nowicka, Ola Kulczycka i Nikola Siusta. W roku szkolnym 2017/2018 wolontariuszami byli Ola Kulczycka i Janek Gałażewski. W piątym roku naszej działalności, czyli w roku szkolnym 2018/2019, wolontariuszami byli: Kinga Puchalska, Natalia Kulczycka i Janek Gałażewski. W roku szkolnym 2019/2020 naszymi wolontariuszami byli absolwenci naszej szkoły: Natalia Kulczycka i Janek Gałażewski oraz uczniowie, którzy zdali jako pierwsi egzaminy z języka polskiego według nowej specyfikacji na 9 i 8, czyli Maja Składnik i Kuba Maciesiak. W siódmym roku naszej działalności, czyli w roku szkolnym 2020/2021 wolontariuszami są Natalia Kulczycka, Maja Składnik i Kuba Maciesiak. Życzymy Wam udanej i owocnej współpracy! To już ósmy rok pracy wolontariackiej i ogromnej pomocy uczniom i uczennicom w naszej szkole. W tym roku szkolnym 2021/22 pomagają u nas Maja Składnik, Kuba Maciesiak, Olimpia Pudelko i podczas przerw w czasie studiów siostry Kulczyckie: Ola i Natalia. Dziękujemy Wam za pomoc i wsparcie!!!

Janusz Kulczycki


Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com