Strefa Rodzica

Strefa rodzica

Drogi Rodzicu!

Jesteś ważną częścią Szkolnej Społeczności ABC Polskiej Sobotniej Szkoły w Poole. Chcemy, byś był obecny w życiu szkoły i zależy nam, byś był dobrze poinformowany o naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Dlatego też na początku każdego roku szkolnego powołujemy nową Radę Rodziców, stworzoną z dwóch przedstawicieli każdej z grup nauczania.

Rada Rodziców to Twoi przedstawiciele, to również osoby, które mają rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane w szkole. W zakładce „Rada Rodziców” znajdziesz listę rodziców wchodzących w skład tegorocznej Rady Rodziców.

Potrzebujemy też Twojego wsparcia jako rodzica dyżurującego. Abyś mógł się lepiej odnaleźć w zasadach funkcjonowania szkoły, zapraszamy Cię do zapoznania się z Regulaminem rodzica dyżurującego.

Regularnie też przekazujemy listy z informacjami o aktualnych szkolnych planach i projektach, o zmianach, płatnościach i inne istotne wiadomości. Listy te znajdziesz w zakładce „Listy do rodziców”.
Pamiętaj również o tym, że możesz pomóc we współtworzeniu szkoły. Zwróć na to uwagę przy wypełnianiu FORMULARZA REJESTRACJI.

Życzymy Tobie i nam udanej wzajemnej współpracy dla dobra naszych uczniów.

Opłaty za zajęcia szkolne

 1. Za pojedyncze sobotnie zajęcia: 9 funtów (pierwsze dziecko w rodzinie); 6 funtów (drugie dziecko w rodzinie); 3 funty (trzecie dziecko w rodzinie).
 2. Opłaty dokonywane są trzy razy do roku, czyli okresowo. W roku szkolnym 2018/2019: I okres 117 funtów, II okres 108 funtów, III okres 99 funtów.
 3. W przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego opłata do danego końca okresu nie ulega zwrotowi (np. jeśli Rodzic zapłacił za swoje dziecko za II okres, a w jego trakcie zrezygnował z zajęć).
 4. Nie zwracamy opłat za pojedyncze nieobecności ucznia w trakcie danego okresu.
 5. Jednorazowo (opłata na cały rok szkolny) należy wpłacić kwotę 7 funtów na ubezpieczenie dziecka w szkole.
 6. Opłaty dokonywane są przed rozpoczęciem danego okresu; w roku szkolnym 2018/2019 za I okres do 22 września, za II okres 12 stycznia, za III okres do 27 kwietnia. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Wychowawca lub Kierownictwo szkoły wysyła/przekazuje PRZYPOMNIENIE o zapłacie. Jeśli w ciągu kolejnego tygodnia nie wpłynie opłata na konto szkoły, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.
 7. Dane konta bankowego podane są rodzicowi w postaci pisemnej na Szkolnej ulotce. Jeśli rodzic takiej nie posiada, proszony jest o przesłanie e-maila z naszej strony (zakładka: Kontakt/Formularz kontaktowy).
 8. W żadnym roku pracy szkoły nie pobieraliśmy nigdy dodatkowych opłat.
 9. Pieniądze wpłacane przez Rodziców przeznaczane są przede wszystkim na wynajem pomieszczeń szkolnych, umowy pracy lub wolontariackie nauczycieli, czynności organizacyjne i administracyjne nauczycieli, pomoce dydaktyczne, uroczystości i imprezy szkolne. Uczniowie w ramach opłaty otrzymali i otrzymują m.in. książki do nauki, zeszyty, materiały biurowe (kartki, kleje, nożyczki...), Koziołki Matołki na Pasowanie Ucznia Szkoły, upominki od św. Mikołaja, upominki i kartki urodzinowe, zdjęcia, napoje i słodycze na wybrane święta szkolne, książki-nagrody na koniec roku szkolnego, dopłaty do teatrzyków i wyjazdy na imprezy szkolne.
 10. Podczas każdych zajęć każdy Rodzic w obecności jednego z członków Grupy Założycielskiej może mieć wgląd do dokumentacji finansowej.

Dyżury rodziców

Szanowni Rodzice,
Na dyżury można zapisywać się w szkole (Plan dyżurów) lub za pomocą strony ineternetowej: Kontakt/Formularz kontaktowy. W każdą sobotę powinno być przynajmniej trzech Rodziców dyżurujących. Dyżur trwa od 9.00 do 13.00. Szczegóły w Regulaminie Rodzica-Dyżurnego.

I OKRES 2018/2019

 • RODZICE, Państwo
 • 15 września - 
 • 22 września -
 • 29 września - Sylwia G. (V); Dariusz G. (V)
 • 6 października - Magdalena B. (V); Bartłomiej B. (V); Monika D. (II)
 • 13 października - Anna L. (II); Iwona C. (IV); 
 • 20 października - Ela J. (II); Renata R. (I); Marcin R.
 • 3 listopada - Agnieszka P. (III); Joanna J. (I); Bartek M. (I)
 • 10 listopada - Maria P.A. (0); Agnieszka M. (0); Karol W. (II)
 • 17 listopada - Julia K. (I); Anna M. (I); Dorota B. (0)
 • 24 listopada - Natalia SZ. (II); Monika S. (III); Karol W. (II)
 • 1 grudnia - Barbara M. (I); Agnieszka P. (I); Gabriela K.C. (I)
 • 8 grudnia - Paulina B. (I); Marcin CH. (0); Beata S. (II)
 • 15 grudnia - Marcin CH. (0); Magda A. (IV); Agnieszka M. (0)

II OKRES 2018/2019

 • RODZICE. Państwo:
 • 12 stycznia - Joanna R. (II); Mariola M. (0); Adrianna P.R.
 • 19 stycznia - Natalia SZ. (II); Joanna K.; Magdalena R. (I)
 • 26 stycznia - Anna L. (II); Iwona C. (IV); Agi P. (III)
 • 2 lutego - Artur H. (V); Ewa B. 
 • 9 lutego - Magda K.; Izabela N. (V); Julia K. (I)
 • 16 lutego - Aldona F. (0); Karolina K. (IV)
 • 2 marca - Marcin R.; Aldona F.; Sylwia U.
 • 9 marca - Aldona F. (0); Marcin CH.; Paulina B.
 • 16 marca - Dariusz G. (V); Gabriela K.C.
 • 23 marca -Sylwia J. (V); Ewelina E.H. (0)
 • 30 marca - Ela J.; Eva P.T.; Renata R.
 • 6 kwietnia - Anna L. (II); Małgorzata K. (II); Iwona C. (IV)

III OKRES 2018/2019

 • RODZICE. Państwo:
 • 27 kwietnia - Aldona F. (0); Joanna J.
 • 4 maja - Paulina O.; Marcin CH.
 • 11 maja - 
 • 18 maja - Urszula F.; Tomasz D.
 • 25 maja - 
 • 8 czerwca - 
 • 15 czerwca - 
 • 22 czerwca - 
 • 29 czerwca - 
 • 6 lipca - 
 • 13 lipca - 

Regulaminy

Polecane strony

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com