Strefa Rodzica

Strefa rodzica

Drogi Rodzicu!

Jesteś ważną częścią Szkolnej Społeczności ABC Polskiej Sobotniej Szkoły w Poole. Chcemy, byś był obecny w życiu szkoły i zależy nam, byś był dobrze poinformowany o naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Dlatego też na początku każdego roku szkolnego powołujemy nową Radę Rodziców, stworzoną z dwóch przedstawicieli każdej z grup nauczania.

Rada Rodziców to Twoi przedstawiciele, to również osoby, które mają rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane w szkole. W zakładce „Rada Rodziców” znajdziesz listę rodziców wchodzących w skład tegorocznej Rady Rodziców.

Potrzebujemy też Twojego wsparcia jako rodzica dyżurującego. Abyś mógł się lepiej odnaleźć w zasadach funkcjonowania szkoły, zapraszamy Cię do zapoznania się z Regulaminem rodzica dyżurującego.

Regularnie też przekazujemy listy z informacjami o aktualnych szkolnych planach i projektach, o zmianach, płatnościach i inne istotne wiadomości. Listy te znajdziesz w zakładce „Listy do rodziców”.
Pamiętaj również o tym, że możesz pomóc we współtworzeniu szkoły. Zwróć na to uwagę przy wypełnianiu FORMULARZA REJESTRACJI.

Życzymy Tobie i nam udanej wzajemnej współpracy dla dobra naszych uczniów.

Opłaty za zajęcia szkolne

 1. Za pojedyncze sobotnie zajęcia: 9 funtów (pierwsze dziecko w rodzinie); 6 funtów (drugie dziecko w rodzinie); 3 funty (trzecie dziecko w rodzinie).
 2. Opłaty dokonywane są trzy razy do roku, czyli okresowo. W roku szkolnym 2017/2018: I okres 117 funtów, II okres 99 funtów, III okres 108 funtów. Istnieje możliwość opłat co dwa miesiące mniejszych kwot.
 3. W przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego opłata do danego końca okresu nie ulega zwrotowi (np. jeśli Rodzic zapłacił za swoje dziecko za II okres, a w jego trakcie zrezygnował z zajęć).
 4. Nie zwracamy opłat za pojedyncze nieobecności ucznia w trakcie danego okresu.
 5. Jednorazowo (opłata na cały rok szkolny) należy wpłacić kwotę 8 funtów na ubezpieczenie dziecka w szkole.
 6. Opłaty dokonywane są przed rozpoczęciem danego okresu; w roku szkolnym 2017/2018 za I okres do 16 września, za II okres do 6 stycznia, za III okres do 21 kwietnia. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Wychowawca lub Kierownictwo szkoły wysyła/przekazuje PRZYPOMNIENIE o zapłacie. Jeśli w ciągu kolejnego tygodnia nie wpłynie opłata na konto szkoły, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.
 7. Dane konta bankowego podane są rodzicowi w postaci pisemnej na Szkolnej ulotce. Jeśli rodzic takiej nie posiada, proszony jest o przesłanie e-maila z naszej strony (zakładka: Kontakt/Formularz kontaktowy).
 8. W pierwszym, drugim i trzecim roku pracy szkoły nie pobieraliśmy nigdy żadnych dodatkowych opłat.
 9. Pieniądze wpłacane przez Rodziców przeznaczane są przede wszystkim na wynajem pomieszczeń szkolnych, umowy pracy lub wolontariackie nauczycieli, czynności organizacyjne i administracyjne nauczycieli, pomoce dydaktyczne, uroczystości i imprezy szkolne. Uczniowie w ramach opłaty otrzymali i otrzymują m.in. książki do nauki, zeszyty, materiały biurowe (kartki, kleje, nożyczki...), Koziołki Matołki na Pasowanie Ucznia Szkoły, upominki od św. Mikołaja, upominki i kartki urodzinowe, zdjęcia, napoje i słodycze na wybrane święta szkolne, książki-nagrody na koniec roku szkolnego.
 10. Podczas każdych zajęć każdy Rodzic w obecności jednego z członków Grupy Założycielskiej może mieć wgląd do dokumentacji finansowej.

Dyżury rodziców

Szanowni Rodzice,
Na dyżury można zapisywać się w szkole (Plan dyżurów) lub za pomocą strony ineternetowej: Kontakt/Formularz kontaktowy. W każdą sobotę powinno być przynajmniej trzech Rodziców dyżurujących. Dyżur trwa od 9.00 do 13.00. Szczegóły w Regulaminie Rodzica-Dyżurnego.

I OKRES 2017/2018

 • RODZICE, Państwo
 • 9 września - Patrycja S.; Julita G.; Sylwia G. (ZARZĄD SZKOŁY)
 • 16 września - Kasia S.; Ania R.; Sylwia G.
 • 23 września - Wiola B.; Kasia W.; Jarosław W.; Patrycja S.
 • 30 września - Natalia G.; Sylwia J.; Krzysztof F.; Julita G.
 • 7 października - Estera P.; Patryk P.; Anetta L.-K.; Sylwia G.
 • 14 października - Grażyna Ś.; Karolina CZ.; Kamila W.; Julita G.; Sylwia G.
 • 21 października - Magdalena B.; Bartłomiej B.
 • 4 listopada - Małgorzata J.; Patrycja S.
 • 11 listopada - Sylwia G.; Jarosław G.; Ewa M.
 • 18 listopada - Dariusz G.; Magdalena R.
 • 25 listopada - Sabina T.; Karolina K.; Magda G.
 • 2 grudnia - Emilia N.; Agnieszka M.; Magdalena A.
 • 9 grudnia - Iwona C.; Anna M.; Julia K.

II OKRES 2017/2018

 • RODZICE. Państwo:
 • 6 stycznia - Renata R.; Natalia S.; Izabela N.
 • 13 stycznia - Eve P.T.; Karol W.; Iwona C.
 • 20 stycznia -Sylwia G.; Jarosław G.; Ewelina G.
 • 27 stycznia -
 • 3 lutego -
 • 10 lutego -
 • 24 lutego - Iwona G.; Maciej CZ.;
 • 3 marca -
 • 10 marca -
 • 17 marca -
 • 24 marca -

III OKRES 2017/2018

 • RODZICE. Państwo:
 • 21 kwietnia -
 • 28 kwiatnia -
 • 5 maja -
 • 12 maja -
 • 19 maja -
 • 26 maja -
 • 9 czerwca -
 • 16 czerwca -
 • 23 czerwca -
 • 30 czerwca -
 • 7 lipca -
 • 14 lipca -

Regulaminy

Polecane strony

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz
07935 622685

pss.poole@gmail.com