Strefa Rodzica

Strefa rodzica

Drogi Rodzicu!

Jesteś ważną częścią Szkolnej Społeczności ABC Polskiej Sobotniej Szkoły w Poole. Chcemy, byś był obecny w życiu szkoły i zależy nam, byś był dobrze poinformowany o naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Dlatego też na początku każdego roku szkolnego powołujemy nową Radę Rodziców, stworzoną z dwóch przedstawicieli każdej z grup nauczania.

Rada Rodziców to Twoi przedstawiciele, to również osoby, które mają rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane w szkole. W zakładce „Rada Rodziców” znajdziesz listę rodziców wchodzących w skład tegorocznej Rady Rodziców.

Potrzebujemy też Twojego wsparcia jako rodzica dyżurującego. Abyś mógł się lepiej odnaleźć w zasadach funkcjonowania szkoły, zapraszamy Cię do zapoznania się z Regulaminem rodzica dyżurującego.

Regularnie też przekazujemy listy z informacjami o aktualnych szkolnych planach i projektach, o zmianach, płatnościach i inne istotne wiadomości. Listy te znajdziesz w zakładce „Listy do rodziców”.
Pamiętaj również o tym, że możesz pomóc we współtworzeniu szkoły. Zwróć na to uwagę przy wypełnianiu FORMULARZA REJESTRACJI.

Życzymy Tobie i nam udanej wzajemnej współpracy dla dobra naszych uczniów.

Opłaty za zajęcia szkolne

 1. Za pojedyncze sobotnie zajęcia: 10 funtów (pierwsze dziecko w rodzinie); 7 funtów (drugie dziecko w rodzinie); 5 funtów (trzecie dziecko w rodzinie).
 2. Opłaty dokonywane są trzy razy do roku, czyli okresowo. W roku szkolnym 2020/2021: I okres 100 funtów (dla Uczniów z poprzedniego roku szkolnego; dla Uczniów nowych opłata zależna jest od liczby zajęć: 110 lub 120 funtów), II okres 110 funtów, III okres 110 funtów.
 3. W przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego opłata do danego końca okresu nie ulega zwrotowi (np. jeśli Rodzic zapłacił za swoje dziecko za II okres, a w jego trakcie zrezygnował z zajęć).
 4. Nie zwracamy opłat za pojedyncze nieobecności ucznia w trakcie danego okresu.
 5. Jednorazowo (opłata na cały rok szkolny) należy wpłacić kwotę 7 funtów na ubezpieczenie dziecka w szkole.
 6. Opłaty dokonywane są przed rozpoczęciem danego okresu; w roku szkolnym 2020/2021 za I okres do 3 października, za II okres 9 stycznia, za III okres do 24 kwietnia. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Nauczyciel danej grupy lub Kierownictwo szkoły wysyła/przekazuje PRZYPOMNIENIE o zapłacie. Jeśli w ciągu kolejnego tygodnia nie wpłynie opłata na konto szkoły, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.
 7. Dane konta bankowego podane są rodzicowi w postaci pisemnej na Szkolnej ulotce. Jeśli rodzic takiej nie posiada, proszony jest o przesłanie e-maila z naszej strony (zakładka: Kontakt/Formularz kontaktowy).
 8. W żadnym roku pracy szkoły nie pobieraliśmy nigdy dodatkowych opłat (z wyjątkiem dopłat do teatru).
 9. Pieniądze wpłacane przez Rodziców przeznaczane są przede wszystkim na wynajem pomieszczeń szkolnych, umowy pracy lub wolontariackie nauczycieli, czynności organizacyjne i administracyjne nauczycieli, pomoce dydaktyczne, uroczystości i imprezy szkolne. Uczniowie w ramach opłaty otrzymali i otrzymują m.in. książki do nauki, zeszyty, materiały biurowe (kartki, kleje, nożyczki...), Koziołki Matołki na Pasowanie Ucznia Szkoły, upominki od św. Mikołaja, upominki i kartki urodzinowe, zdjęcia, napoje i słodycze na wybrane święta szkolne, książki-nagrody na koniec roku szkolnego, dopłaty do teatrzyków i wyjazdy na imprezy szkolne.
 10. Podczas każdych zajęć każdy Rodzic w obecności jednego z członków Grupy Założycielskiej może mieć wgląd do dokumentacji finansowej.

Dyżury rodziców

Szanowni Rodzice,
na dyżury można zapisywać się w szkole (Plan dyżurów) lub za pomocą strony ineternetowej: Kontakt/Formularz kontaktowy. W każdą sobotę powinno być przynajmniej trzech Rodziców dyżurujących. Dyżur trwa od 9.00 do 13.00. Szczegóły w REGULAMINIE RODZICA - DYŻURNEGO.

I OKRES 2020/2021

 • RODZICE. Państwo:
 • 12 września - Karolina Cz.; Zarząd
 • 19 września - Agnieszka P.; Julita G.; Joanna R.
 • 26 września - Iwona J.; Ula F.
 • 3 października - Joanna R.; Ewa Sz.
 • 10 października - Karolina E.D.; Damian D.
 • 17 października - Jacek B.; Renata R.; Dorota G.
 • 24 października - Maja P.A.; Agnieszka M.
 • 7 listopada - Paweł L.; Karolina E.D.; Damian D.
 • 14 listopada - Marcin i Marta Z.; Dorota i Łukasz G.
 • 21 listopada - Joanna K.; Anna G.
 • 28 listopada - Iwona G.; Anna M.
 • 5 grudnia - Julita G.; Marcin Ch.; Ewa M.
 • 12 grudnia - Julita G.; Ewa M.

II OKRES 2020/2021

 • RODZICE. Państwo:
 • 9 stycznia -
 • 16 stycznia - 
 • 23 stycznia - 
 • 30 stycznia - 
 • 6 lutego - 
 • 13 lutego - 
 • 27 lutego - 
 • 6 marca - 
 • 13 marca -  Ewa J.; Patrycja D.; Emilia C.
 • 20 marca -  
 • 27 marca -  

III OKRES 2020/2021

 • RODZICE. Państwo:
 • 24 kwietnia - 
 • 1 maja - 
 • 8 maja - 
 • 15 maja - 
 • 22 maja - 
 • 29 maja - 
 • 12 czerwca - 
 • 19 czerwca - 
 • 26 czerwca - 
 • 3 lipca - 

Regulaminy

Polecane strony

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com