Strefa Rodzica

Strefa rodzica

Drogi Rodzicu!

Jesteś ważną częścią Szkolnej Społeczności ABC Polskiej Sobotniej Szkoły w Poole. Chcemy, byś był obecny w życiu szkoły i zależy nam, byś był dobrze poinformowany o naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Dlatego też na początku każdego roku szkolnego powołujemy nową Radę Rodziców, stworzoną z dwóch przedstawicieli każdej z grup nauczania.

Rada Rodziców to Twoi przedstawiciele, to również osoby, które mają rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane w szkole. W zakładce „Rada Rodziców” znajdziesz listę rodziców wchodzących w skład tegorocznej Rady Rodziców.

Potrzebujemy też Twojego wsparcia jako rodzica dyżurującego. Abyś mógł się lepiej odnaleźć w zasadach funkcjonowania szkoły, zapraszamy Cię do zapoznania się z Regulaminem rodzica dyżurującego.

Regularnie też przekazujemy listy z informacjami o aktualnych szkolnych planach i projektach, o zmianach, płatnościach i inne istotne wiadomości. Listy te znajdziesz w zakładce „Listy do rodziców”.
Pamiętaj również o tym, że możesz pomóc we współtworzeniu szkoły. Zwróć na to uwagę przy wypełnianiu FORMULARZA REJESTRACJI.

Życzymy Tobie i nam udanej wzajemnej współpracy dla dobra naszych uczniów.

Opłaty za zajęcia szkolne

 1. Za pojedyncze sobotnie zajęcia: 9 funtów (pierwsze dziecko w rodzinie); 6 funtów (drugie dziecko w rodzinie); 3 funty (trzecie dziecko w rodzinie).
 2. Opłaty dokonywane są trzy razy do roku, czyli okresowo. W roku szkolnym 2018/2019: I okres 117 funtów, II okres 108 funtów, III okres 99 funtów.
 3. W przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego opłata do danego końca okresu nie ulega zwrotowi (np. jeśli Rodzic zapłacił za swoje dziecko za II okres, a w jego trakcie zrezygnował z zajęć).
 4. Nie zwracamy opłat za pojedyncze nieobecności ucznia w trakcie danego okresu.
 5. Jednorazowo (opłata na cały rok szkolny) należy wpłacić kwotę 7 funtów na ubezpieczenie dziecka w szkole.
 6. Opłaty dokonywane są przed rozpoczęciem danego okresu; w roku szkolnym 2018/2019 za I okres do 22 września, za II okres 12 stycznia, za III okres do 27 kwietnia. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Wychowawca lub Kierownictwo szkoły wysyła/przekazuje PRZYPOMNIENIE o zapłacie. Jeśli w ciągu kolejnego tygodnia nie wpłynie opłata na konto szkoły, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.
 7. Dane konta bankowego podane są rodzicowi w postaci pisemnej na Szkolnej ulotce. Jeśli rodzic takiej nie posiada, proszony jest o przesłanie e-maila z naszej strony (zakładka: Kontakt/Formularz kontaktowy).
 8. W żadnym roku pracy szkoły nie pobieraliśmy nigdy dodatkowych opłat.
 9. Pieniądze wpłacane przez Rodziców przeznaczane są przede wszystkim na wynajem pomieszczeń szkolnych, umowy pracy lub wolontariackie nauczycieli, czynności organizacyjne i administracyjne nauczycieli, pomoce dydaktyczne, uroczystości i imprezy szkolne. Uczniowie w ramach opłaty otrzymali i otrzymują m.in. książki do nauki, zeszyty, materiały biurowe (kartki, kleje, nożyczki...), Koziołki Matołki na Pasowanie Ucznia Szkoły, upominki od św. Mikołaja, upominki i kartki urodzinowe, zdjęcia, napoje i słodycze na wybrane święta szkolne, książki-nagrody na koniec roku szkolnego, dopłaty do teatrzyków i wyjazdy na imprezy szkolne.
 10. Podczas każdych zajęć każdy Rodzic w obecności jednego z członków Grupy Założycielskiej może mieć wgląd do dokumentacji finansowej.

Dyżury rodziców

Szanowni Rodzice,
Na dyżury można zapisywać się w szkole (Plan dyżurów) lub za pomocą strony ineternetowej: Kontakt/Formularz kontaktowy. W każdą sobotę powinno być przynajmniej trzech Rodziców dyżurujących. Dyżur trwa od 9.00 do 13.00. Szczegóły w Regulaminie Rodzica-Dyżurnego.

I OKRES 2018/2019

 • RODZICE, Państwo
 • 15 września - 
 • 22 września -
 • 29 września - Sylwia G. (V); Dariusz G. (V)
 • 6 października - Magdaena B. (V); Bartłomiej B. (V)
 • 13 października - 
 • 20 października -
 • 3 listopada - 
 • 10 listopada - 
 • 17 listopada - 
 • 24 listopada - 
 • 1 grudnia - 
 • 8 grudnia - 
 • 15 grudnia - 

II OKRES 2018/2019

 • RODZICE. Państwo:
 • 6 stycznia - Renata R.; Natalia S.; Izabela N.
 • 13 stycznia - Karol W.; Iwona C.
 • 20 stycznia - Ewelina G.; Joanna R.
 • 27 stycznia - Monika P.; Agnieszka P.; Dariusz G.
 • 3 lutego - Agnieszka S.; Anita R.; Barbara M.
 • 10 lutego - Kasia P.; Agnieszka M.; Joanna W.
 • 24 lutego - Iwona G.; Maciej CZ.; Kamil G.
 • 3 marca - Agnieszka M.; Magdalena A..; Agnieszka P.
 • 10 marca - Magdalena K.; Katarzyna W.; Jarosław W.
 • 17 marca - Agnieszka F.; Gabriela K.C.
 • 24 marca - Iwona C.; Karolina CZ.

III OKRES 2018/2019

 • RODZICE. Państwo:
 • 21 kwietnia - Sabina T.; Karolina K.;
 • 28 kwiatnia - Karolina CZ.; Anna G.
 • 5 maja - Agnieszka P.; Renata R.; Karol W.
 • 12 maja - Julia K.; Anna M.; Marcin Z.
 • 19 maja - Marta Z.; Joanna J.; Agnieszka C.
 • 26 maja - Natalia SZ.; Gabriela K.C.; Monika S.
 • 9 czerwca - Agnieszka S.; Piotr P.; Monika D.
 • 16 czerwca - Katarzyna P.; Ewa E.; Asia J.
 • 23 czerwca - Tomasz S.
 • 30 czerwca - Karol W.,,I''; Monika S.,,II''; Karolina C.,,IV''
 • 7 lipca - Anna F.,,0''; Joanna R.,,I''
 • 14 lipca - Dariusz G. ,,V''

Regulaminy

Polecane strony

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz
07935 622685

pss.poole@gmail.com