Strefa Rodzica

Strefa rodzica

Drogi Rodzicu!

Jesteś ważną częścią Szkolnej Społeczności ABC Polskiej Sobotniej Szkoły w Poole. Chcemy, byś był obecny w życiu szkoły i zależy nam, byś był dobrze poinformowany o naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Dlatego też na początku każdego roku szkolnego powołujemy nową Radę Rodziców, stworzoną z dwóch przedstawicieli każdej z grup nauczania.

Rada Rodziców to Twoi przedstawiciele, to również osoby, które mają rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane w szkole. W zakładce „Rada Rodziców” znajdziesz listę rodziców wchodzących w skład tegorocznej Rady Rodziców.

Potrzebujemy też Twojego wsparcia jako rodzica dyżurującego. Abyś mógł się lepiej odnaleźć w zasadach funkcjonowania szkoły, zapraszamy Cię do zapoznania się z Regulaminem rodzica dyżurującego.

Regularnie też przekazujemy listy z informacjami o aktualnych szkolnych planach i projektach, o zmianach, płatnościach i inne istotne wiadomości. Listy te znajdziesz w zakładce „Listy do rodziców”.
Pamiętaj również o tym, że możesz pomóc we współtworzeniu szkoły. Zwróć na to uwagę przy wypełnianiu FORMULARZA REJESTRACJI.

Życzymy Tobie i nam udanej wzajemnej współpracy dla dobra naszych uczniów.

Opłaty za zajęcia szkolne

 1. Za pojedyncze sobotnie zajęcia: 10 funtów (pierwsze dziecko w rodzinie); 7 funtów (drugie dziecko w rodzinie); 5 funtów (trzecie dziecko w rodzinie).
 2. Opłaty dokonywane są trzy razy do roku, czyli okresowo. W roku szkolnym 2019/2020: I okres 130 funtów, II okres 120 funtów, III okres 100 funtów.
 3. W przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego opłata do danego końca okresu nie ulega zwrotowi (np. jeśli Rodzic zapłacił za swoje dziecko za II okres, a w jego trakcie zrezygnował z zajęć).
 4. Nie zwracamy opłat za pojedyncze nieobecności ucznia w trakcie danego okresu.
 5. Jednorazowo (opłata na cały rok szkolny) należy wpłacić kwotę 7 funtów na ubezpieczenie dziecka w szkole.
 6. Opłaty dokonywane są przed rozpoczęciem danego okresu; w roku szkolnym 2019/2020 za I okres do 5 października, za II okres 11 stycznia, za III okres do 25 kwietnia. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Nauczyciel danej grupy lub Kierownictwo szkoły wysyła/przekazuje PRZYPOMNIENIE o zapłacie. Jeśli w ciągu kolejnego tygodnia nie wpłynie opłata na konto szkoły, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.
 7. Dane konta bankowego podane są rodzicowi w postaci pisemnej na Szkolnej ulotce. Jeśli rodzic takiej nie posiada, proszony jest o przesłanie e-maila z naszej strony (zakładka: Kontakt/Formularz kontaktowy).
 8. W żadnym roku pracy szkoły nie pobieraliśmy nigdy dodatkowych opłat.
 9. Pieniądze wpłacane przez Rodziców przeznaczane są przede wszystkim na wynajem pomieszczeń szkolnych, umowy pracy lub wolontariackie nauczycieli, czynności organizacyjne i administracyjne nauczycieli, pomoce dydaktyczne, uroczystości i imprezy szkolne. Uczniowie w ramach opłaty otrzymali i otrzymują m.in. książki do nauki, zeszyty, materiały biurowe (kartki, kleje, nożyczki...), Koziołki Matołki na Pasowanie Ucznia Szkoły, upominki od św. Mikołaja, upominki i kartki urodzinowe, zdjęcia, napoje i słodycze na wybrane święta szkolne, książki-nagrody na koniec roku szkolnego, dopłaty do teatrzyków i wyjazdy na imprezy szkolne.
 10. Podczas każdych zajęć każdy Rodzic w obecności jednego z członków Grupy Założycielskiej może mieć wgląd do dokumentacji finansowej.

Dyżury rodziców

Szanowni Rodzice,
Na dyżury można zapisywać się w szkole (Plan dyżurów) lub za pomocą strony ineternetowej: Kontakt/Formularz kontaktowy. W każdą sobotę powinno być przynajmniej trzech Rodziców dyżurujących. Dyżur trwa od 9.00 do 13.00. Szczegóły w Regulaminie Rodzica-Dyżurnego.

I OKRES 2019/2020

 • RODZICE, Państwo
 • 14 września - PATRYCJA S. (VI); JULITA G. (VI)
 • 21 września - PIOTR P. (VI); ZARZĄD
 • 28 września - PAWEŁ K. (VI); EWELINA G. (V); ARTUR Z. (VI)
 • 5 października - EMILIA C. (IV); IWONA C. (V); IZA N. (VI)
 • 12 października -  GABRIELA K.C.; EWA M.; EMILIA C. (IV)
 • 19 października - RENATA R. (II); BARBARA M.
 • 26 października - ANNA M. (II); AGNIESZKA M. (V)
 • 9 listopada - EWA J. (III); DARIA S. (III); AGA P. (IV)
 • 16 listopada - KATARZYNA K.; ANDŻELIKA K.; MAGDA S.
 • 23 listopada - MARIOLA M.; ASIA R.; ADA R.
 • 30 listopada - RENATA R. (II); ELA J.
 • 7 grudnia - ALDONA F.; PATRYCJA N.; TOMASZ D.
 • 14 grudnia - DOROTA B.; IWONA J.

II OKRES 2019/2020

 • RODZICE. Państwo:
 • 11 stycznia - KAROL W.; PAWEŁ K.
 • 18 stycznia - EWELINA B.; MAGDALENA R.
 • 25 stycznia - MAGDALENA K.
 • 1 lutego -  
 • 8 lutego - 
 • 15 lutego - 
 • 29 lutego -
 • 7 marca - 
 • 14 marca - 
 • 21 marca - 
 • 28 marca - 
 • 4 kwietnia - 

III OKRES 2019/2020

 • RODZICE. Państwo:
 • 25 kwietnia - 
 • 2 maja - 
 • 9 maja - 
 • 16 maja - 
 • 23 maja - 
 • 6 czerwca - 
 • 13 czerwca - 
 • 20 czerwca - 
 • 27 czerwca - 
 • 4 lipca - 

Regulaminy

Polecane strony

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com