Strefa Rodzica

Strefa rodzica

Drogi Rodzicu!

Jesteś ważną częścią Szkolnej Społeczności ABC Polskiej Sobotniej Szkoły w Poole. Chcemy, byś był obecny w życiu szkoły i zależy nam, byś był dobrze poinformowany o naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Dlatego też na początku każdego roku szkolnego powołujemy nową Radę Rodziców, stworzoną z dwóch przedstawicieli każdej z grup nauczania.

Rada Rodziców to Twoi przedstawiciele, to również osoby, które mają rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane w szkole. W zakładce „Rada Rodziców” znajdziesz listę rodziców wchodzących w skład tegorocznej Rady Rodziców.

Potrzebujemy też Twojego wsparcia jako rodzica dyżurującego. Abyś mógł się lepiej odnaleźć w zasadach funkcjonowania szkoły, zapraszamy Cię do zapoznania się z Regulaminem rodzica dyżurującego.

Regularnie też przekazujemy listy z informacjami o aktualnych szkolnych planach i projektach, o zmianach, płatnościach i inne istotne wiadomości. Listy te znajdziesz w zakładce „Listy do rodziców”.
Pamiętaj również o tym, że możesz pomóc we współtworzeniu szkoły. Zwróć na to uwagę przy wypełnianiu FORMULARZA REJESTRACJI.

Życzymy Tobie i nam udanej wzajemnej współpracy dla dobra naszych uczniów.

Opłaty za zajęcia szkolne

 1. Za pojedyncze sobotnie zajęcia: 10 funtów za Dziecko.
 2. Opłaty dokonywane są trzy razy do roku, czyli okresowo. W roku szkolnym 2021/2022: I okres 120 funtów , II okres 130 funtów, III okres 100 funtów.
 3. W przypadku rezygnacji Dziecka ze szkoły w trakcie roku szkolnego opłata do danego końca okresu nie ulega zwrotowi (np. jeśli Rodzic zapłacił za swoje Dziecko za II okres, a w jego trakcie zrezygnował z zajęć).
 4. Nie zwracamy opłat za pojedyncze nieobecności Dziecka w trakcie danego okresu.
 5. Jednorazowo opłata na ubezpieczenie Dziecka w szkole na cały rok szkolny 7 funtów (w ramach Public Liability Insurance - wymóg szkoły angielskiej, od której mamy wynajem sal lekcyjnych Stanley Green Infant Academy in Poole). Kwotę należy wpłacić gotówką w szkole.
 6. Opłaty dokonywane są przed rozpoczęciem danego okresu; w roku szkolnym 2021/2022 za I okres do 18 września, za II okres do 15 stycznia, za III okres do 7 maja. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Nauczyciel danej grupy lub Kierownictwo szkoły wysyła/przekazuje PRZYPOMNIENIE o zapłacie. Jeśli w ciągu kolejnego tygodnia nie wpłynie opłata na konto szkoły, uczeń zostaje skreślony z listy.
 7. Dane konta bankowego podane są Rodzicowi w postaci pisemnej na szkolnej ulotce lub e-mailem. 
 8. W żadnym roku pracy szkoły nie pobieraliśmy nigdy dodatkowych opłat (z wyjątkiem dopłat do teatru).
 9. Pieniądze wpłacane przez Rodziców przeznaczane są przede wszystkim na wynajem pomieszczeń szkolnych, umowy pracy lub wolontariackie Nauczycieli, czynności organizacyjne i administracyjne Nauczycieli (księgowa), pomoce dydaktyczne, uroczystości i imprezy szkolne. Uczniowie w ramach opłaty otrzymali i otrzymują m.in. książki do nauki, materiały biurowe, Koziołki Matołki na Pasowanie Ucznia Szkoły, upominki od św. Mikołaja (w grudniu 2021 dzięki wsparciu Rady Rodziców), zdjęcia, napoje i słodycze, owoce na wybrane święta szkolne, książki-nagrody na koniec roku szkolnego, dopłaty do teatrzyków i wyjazdy na imprezy szkolne (Wierszowisko), itp.
 10. Podczas każdych zajęć każdy Rodzic w obecności jednego z członków Zarządu może mieć wgląd do dokumentacji finansowej.

Dyżury rodziców

Szanowni Rodzice,
na dyżury można zapisywać się w szkole (Plan dyżurów) lub za pomocą strony internetowej: Kontakt/Formularz kontaktowy. W każdą sobotę powinno być przynajmniej trzech Rodziców dyżurujących. Dyżur trwa od 9.00 do 13.00. Szczegóły w REGULAMINIE RODZICA - DYŻURNEGO.

I OKRES 2021/2022

 • RODZICE. Państwo:
 • 11 września - JULITA G.; ALICJA O.; AGA A.
 • 18 września - GABRIELA K.C.; JULIA G.
 • 25 września - AGNIESZKA A.; ANNA Z.K.; GOSIA G.
 • 2 października - ANNA M.; AGNIESZKA M.; KAROLINA M.G.
 • 9 października - ALICJA O.; AGNIESZKA A.; DOROTA B.
 • 16 października - JULITA G.; MONIKA P.; PATRYCJA D.; IWONA R.K.
 • 6 listopada - JOANNA J.; AGNIESZKA K.
 • 13 listopada - ALICJA O.; JOANNA R.; IWONA O.; ELA J.; ARKADIUSZ P.
 • 20 listopada - DARIUSZ G.; MARCIN M.; GABRIELA K.C.
 • 27 listopada - KAROLINA CZ.; KAROLINA B.; MONIKA D.
 • 4 grudnia - TOMASZ K.; OLEŃKA K.; ALICJA O.; AGNIESZKA A.
 • 11 grudnia - JULITA G.; EWA M.; IWONA K.

II OKRES 2021/2022

 • RODZICE. Państwo:
 •  8 stycznia - EDYTA T.; NATALIA D.; ALICJA O.; AGATA K.
 • 15 stycznia - EWA J.; EMILIA C.; ADRIANA S.
 • 22 stycznia - EWELINA B.; MAGDALENA R.; SYLWIA SZ.; KASIA G.
 • 29 stycznia - JOANNA J.; IWONA K.; AGNIESZKA K.; MAGDALENA M.
 • 5 lutego - ELŻBIETA J.; IWONA O.; MARLENA W.
 • 12 lutego - JUSTYNA SZ.; ALICJA O.; MARTA Z.
 • 19 lutego - NATALIA D.; JULITA G.; JOANNA J.
 • 5 marca - AGNIESZKA P.; ANNA M.; EDYTA T.; SABINA K.
 • 12 marca -  RENATA R.; KASIA G.; JOANNA S.Ż.; AGNIESZKA A.
 • 19 marca -  EWA M.; JOANNA J.; JULITA G.; URSZULA F.
 • 26 marca -  BOŻENA Ż.; LIDIA K.; KASIA N.
 • 2 kwietnia - SABINA K.; NATALIA D.; GRAŻYNA L.
 • 9 kwietnia - MICHAŁ K.; JOANNA R.; EWA S.; KASIA G.

III OKRES 2021/2022

 • RODZICE. Państwo:
 • 30 kwietnia - SEBASTIAN L.; MAŁGORZATA W.; ALICJA SZ.; MONIKA F.; DARIUSZ G.
 • 7 maja - JOANNA J.; URSULA F.; NATALIA D.
 • 14 maja - JOANNA H.; PATRYCJA N.
 • 21 maja - MAŁGORZATA W.
 • 28 maja - 
 • 11 czerwca - 
 • 18 czerwca - MAŁGORZATA W.
 • 25 czerwca - 
 • 2 lipca - 
 • 9 lipca - Natalia D.; Grażyna L.

Regulaminy

Polecane strony

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com