Magdalena Dobies

Magdalena Dobies

Magdalena Dobies pic.jpg

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej o specjalności kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne oraz Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności pedagogika wczesnoszkolna.

Podczas studiów pracowałam z dziećmi metodą Weroniki Sherborne jako wolontariuszka. Ponadto odbywałam praktyki asystenckie, a następnie nauczycielskie zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej. W latach 2008-2013 pracowałam w Polsce na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Praca w zawodzie zawsze dawała mi ogromną satysfakcję oraz była wspaniałym wyzwaniem. Lubię kształcić młode pokolenie i móc wykorzystywać w praktyce posiadaną wiedzę.

W roku szkolnym 2018/19 rozpoczęłam przygodę w ABC Polskiej Sobotniej Szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Poole.
 

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com