Joanna Kłos

Joanna Kłos

Nazywam się Joanna Kłos. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia romańska ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskałam uprawnienia pedagogiczne odbywając m.in. szereg praktyk nauczycielskich, a metodyka nauczania języków romańskich pozwoliła mi zgłębić tajniki uczenia języków obcych wszelkimi dostępnymi środkami.

Języki obce od zawsze były moją pasją. Podczas studiów starałam się wykorzystać każdą możliwość, by doskonalić swoje umiejętności językowe. W okresach wakacyjnych pracowałam jako opiekun na obozach językowych, a także wyjeżdżałam do Francji, by pracować w charakterze au pair. Poza językiem francuskim, posiadam również uprawnienia nauczania języka włoskiego.

Jestem również ogromną pasjonatką literatury polskiej i powszechnej, a moim ulubionym gatunkiem jest francuska powieść epistolarna XVIII wieku, która stała się przedmiotem analizy mojej pracy magisterskiej.

By być gruntownie doświadczoną, a nie tylko wykształconą osobą, zaraz po ukończeniu studiów pracowałam jako lektor języka francuskiego w szkołach językowych, a także udzielałam korepetycji.

W 2009 roku zdecydowałam się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Od tamtej pory mieszkam w Poole i jestem szczęśliwą żoną i mamą.

Praca z dziećmi i młodzieżą przynosi mi ogromną satysfakcję. Staram się w każdym uczniu odkryć umiejętność twórczego myślenia, gdyż takie podejście do zdobywania wiedzy zapewnia ich rozwój.

W ABC Polskiej Sobotniej Szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Poole uczę najstarszą grupę uczniów.

Od roku szkolnego 2016/17 uczę w ABC Polskiej Sobotniej Szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Poole.

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com