Formularz rejestracji

Formularz rejestracji

Poniżej znajduje się FORMULARZ REJESTRACJI, który jest podstawą przyjęcia ucznia do szkoły. Zawiera on podstawowe informacje m.in. dane osobowe dziecka, dane rodziców, subiektywną ocenę znajomości języka polskiego, informacje o zdrowiu dziecka, zobowiązania rodziców w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły.

WSZYSTKIE elementy tego formularza (włącznie z adresem e-mailowym) piszemy wielkimi literami.

 


Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com