Wsparcie finansowe

     Wsparcie  finansowe za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska’’ ze środków Kancelarii Senatu RP (2017, 2018, 2019 rok) i ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2020, 2021 rok) w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. W 2017r. otrzymaliśmy 880 funtów - pomoc nauczycielom polonijnym i 2274 funty - działalność szkoły. W 2018r. otrzymaliśmy 3214.01 funty - opłaty za wynajem lokalu dla szkoły i opłaty eksploatacyjne oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy, zakupy podręczników i pomocy dydaktycznych. W grudniu 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2066.34 funtów - działalność szkoły. W październiku 2020 roku otrzymaliśmy 2107.80 funtów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na statutową działalność szkoły. 
     Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionie: South East, South West, East of England. Kwota dotacji: 17 500,00 zł. Całkowita wartość zadania publicznego: 816 725,00 zł. Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: South East, South West, East of England polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com