Wsparcie finansowe Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA

Wsparcie  finansowe od STOWARZYSZENIA ,,WSPÓLNOTA POLSKA’’ ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

  • w 2017r. otrzymaliśmy 880 funtów na pomoc nauczycielom polonijnym, a na dofinansowanie działalności  szkoły 2274 funty;
  • w 2018r. otrzymaliśmy 3214.01 funty na następujące wydatki: opłaty za wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy dotyczące okresu I-XII.2018 r., a także zakupy podręczników i pomocy dydaktycznych;
  • w grudniu 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2066.34 funtów na działalność szkoły.

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com