Profil nauczyciela - Magdalena Krajewska

Magdalena Krajewska

Jako filolog języka polskiego zdaję sobie sprawę, że język ojczysty to nie tylko słowo mówione, czy pisane, lecz przede wszystkim sposób komunikacji. Jest on spoiwem, które łączy grupy ludzi i jednym z elementów przynależności kulturowej, tożsamości narodowej. Poprzez język zapoznajemy się z przeszłością, kształtujemy teraźniejszość oraz tworzymy więzy podtrzymujące grupy społeczne i rodzinne.

Poznawanie wszelkich nowinek językowych, literackich od zawsze było moją pasją. Już jako licealistka (klasy o profilu humanistycznym) współtworzyłam gazetkę szkolną. Dlatego też wybranie profilu studiów (filologia polska o specjalizacji dziennikarskiej) stało się wyborem naturalnym.

W czasie studiów pracowałam jako opiekunka, co pozwoliło mi uświadomić sobie, jak wspaniała może być praca z dziećmi i, że to z nią chcę wiązać moja przyszłość zawodową.

W 2014 roku przyjechałam do Wielkiej Brytanii. Początkowo mieszkałam w Hoddesdon, gdzie czynnie współtworzyłam grupę dla polskich dzieci Jungle Kids w The Ark Children Center. Od niedawna jestem pomocą nauczyciela w ABC Polskiej Szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Poole w grupach IA i IB. Praca ta daje mi dużo radości i satysfakcji, utwierdzając jednocześnie w przekonaniu o tym, że mój rozwój zawodowy chcę związać z kształceniem dzieci.

Od roku szkolnego 2015/16 współpracuję z ABC Polską Sobotnią Szkołą im. Kornela Makuszyńskiego w Poole.

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com