Marzena Puła

Marzena Puła

Jestem absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych oraz Studiów Pedagogicznych ze specjalnością pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Łodzi.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam już w trakcie studiów, prowadząc zajęcia plastyczne w przedszkolach. Praktykę odbywałam w grupach wiekowych 0-6 lat.

W edukacji dzieci wykorzystuję swoją wiedzę pedagogiczną i umiejętności plastyczne. Psychologia rozwoju dziecka była i jest moja pasją, a wiedzę, którą posiadam, staram się wciąż poszerzać. Nauczyciel nigdy nie przestaje się uczyć, a teorie wychowawcze z biegiem lat ulegają ciągłym przekształceniom.

Do Wielkiej Brytanii przyjechałam 10 lat temu, zamieszkałam w Londynie, gdzie między innymi pracowałam jako pomoc nauczyciela w Career Teachers w Londynie. W roku 2010 zdecydowałam przeprowadzić się do Poole, gdzie podjęłam pracę w Thistle Hotel Poole jako Supervisor.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą. Przyjście na świat dziecka uświadomiło mi, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na rodzicach dzieci, urodzonych poza ich ojczystym krajem. Ucząc dzieci w ABC Polskiej Sobotniej Szkole staram się również kształtować ich postawy patriotyczne, służące identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotować je do życia w społeczeństwie, budować więzi z krajem ojczystym ich przodków.

Nikt nie rodzi się patriotą. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Moim mottem jest fragment wiersza „Polska” Antoniego Słonimskiego:

„Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył”.

Od roku szkolnego 2017/18 uczę w ABC Polskiej Sobotniej Szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Poole.

 

 

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com