Kinga Pankowska

Kinga Pankowska

Kinga_Pankowska pic.jpgNazywam się Kinga Maja Pankowska. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i socjalna. Od wczesnych lat interesowało mnie funkcjonowanie dorosłych dzieci alkoholików - ich prywatne i zawodowe zycie - i  to też było przedmiotem mojej pracy magisterskiej.

Zawsze też czułam potrzebę niesienia pomocy innym - jako wolontariuszka podczas studiów opiekowałam się osobami starszymi, pracowałam w dwóch Domach Dziecka. 

Odbyłam praktyki w Domu Pomocy Społecznej, więzieniu, przedszkolu i Domu Dziecka. Zaraz po obronie pracy magisterskiej przyjechałam do Anglii w odwiedziny do przyjaciółki. Te odwiedziny przeciągnęły się i trwają do dziś. Tutaj poznałam męża, mamy wspaniałą córeczkę i od 7 lat prowadzimy firmę. Uwielbiam taniec, spacery i filmy akcji.

Od półtora roku współprowadzę nieodpłatnie polską grupę Szkrab w Poole, co daje mi bardzo dużą przyjemność, satysfakcję i jest wspaniałą zabawą.

Jestem przekonana, że mogę zaoferować dzieciom swoje ciepło, wsparcie, zrozumienie, uśmiech. Uważam, że w wychowaniu  powinniśmy kierować się miłością do naszych szkrabów.

Od roku szkolnego 2018/19 zaczęłam kolejną przygodę w ABC Polskiej Sobotniej Szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Poole, z czego bardzo się cieszę. 
 

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com