Eliza Wiszniewska

Eliza Wiszniewska

Skończyłam studia ekonomiczne i gdyby nie przypadek, być może, nigdy nie znalazłabym się w szkolnictwie. Oczekując na studia podyplomowe z ,,Bankowości’’, podjęłam pracę w przedszkolu. Miałam tam pracować tylko chwilę, lecz pokochałam pracę pedagoga i postanowiłam zostać w szkolnictwie.

Ktoś kiedyś pięknie powiedział „Dziecko jest jak niezapisana kartka papieru, to co na niej zapiszemy, pozostanie na zawsze”. Te słowa stały się moim zawodowym mottem. Starałam się zapisywać tylko dobre treści i pracowałam najlepiej jak potrafiłam. Krok po kroku, doskonaliłam swoje zawodowe umiejętności, robiłam kolejne potrzebne mi studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.

Moje kwalifikacje pedagogiczne, to podyplomowe studia w 3 kierunkach: Oligofrenopedagogika, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Jestem nauczycielem dyplomowanym w polskim systemie edukacyjnym.

W latach 1991- 2007 pracowałam w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu. W naszym Ośrodku przebywały dzieci ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej. Były to dzieci zarówno z normą intelektualną, jak i dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Pracując w Ośrodku, prowadziłam rewalidację oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności szkolne różnego typu, zarówno dydaktyczne, jak i emocjonalne.

Od 2001 roku organizowałam comiesięczne spotkania z rodzicami, przekazując im wiedzę zdobytą na warsztatach „Szkoły dla rodziców” (wg metody Faber-Nazlish). Przez 16 lat byłam opiekunem Klubu Wolontariuszy, uczęszczając z grupą młodzieży do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących, gdzie prowadziłam część zajęć wspólnie z nauczycielami tej placówki. Dla uczniów mojego Ośrodka prowadziłam dodatkowo zajęcia: „Kącik przyjaciół roślin i zwierząt”, „Terapia sztuką”, „Klub Dyskusyjny”, „Świadomie wchodzimy w dorosłość”, „Uczucia i emocje”.

Każdy rodzaj prowadzonych zajęć starałam się poprzeć kursem lub szkoleniem z danej dziedziny, aby móc profesjonalnie przygotować programy edukacyjne i terapie. Co jakiś czas prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli z własnej placówki oraz dla nauczycieli z podobnych placówek Wojewodztwa Mazowieckiego, dzieląc się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Wiele godzin przepracowałam społecznie, prowadząc różnego rodzaju akcje i imprezy dla dzieci.

Mam też trzyletnie doświadczenie w pracy w przedszkolu, w tym dwa lata w grupach integracyjnych.

Moja kariera zawodowa pięknie się rozwijała. Byłam szczęśliwym, spełnionym nauczycielem. Kochałam swoich uczniów i w pracę z nimi wkładałam całe swoje serce. Mówiłam dzieciom, że nauka jest fascynującą podróżą po Oceanie Wiedzy, by móc w końcu dopłynąć do Krainy Mądrości.

Za moje zaangażowanie w pracę i osiągnięcia dydaktyczne zostałam wytypowana do nagrody Ministra Edukacji Narodowej – jest to dla nauczyciela najwyższe wyróżnienie. Otrzymałam ją z rąk Wojewody Radomskiego podczas obchodów Dnia Nauczyciela w 2001 roku, a rok później awansowałam na najwyższy nauczycielski stopień. We wrześniu 2002 roku otrzymałam tytuł Nauczyciela Dyplomowanego.

Byłam szczęśliwa, że robię to co lubię i pragnęłam, aby tak było do momentu przejścia na emeryturę. Niestety życie napisało mi inny scenariusz...

W Anglii znaleźli się moi bliscy. Wtedy stanęłam przed bardzo trudnym wyborem. Z jednej strony moja wspaniała praca w Polsce, z drugiej życie z rodziną, ale bez kontaktu z zawodem. Oczywiście rodzina jest najważniejsza, więc przyjechałam do Anglii.

W czerwcu 2014 roku pojawiło się ogłoszenie, że zostanie otwarta ABC Polska Sobotnia Szkoła w Poole. Oczywiście od razu zgłosiłam się do pracy w charakterze nauczyciela i zostałam przyjęta. Mogłam znów wykonywać swoją ulubiona pracę i tu na obczyźnie. Z wielką przyjemnością przychodzę w każdą sobotę do pracy i uczę nasze kochane dzieciaczki. Jest mi miło, że mogę pracować z profesjonalnym gronem pedagogów i w tak przyjaznym miejscu, jakim jest nasza ABC Polska Sobotnia Szkoła w Poole.

Od roku szkolnego 2014/15 uczę w ABC Polskiej Sobotniej Szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Poole.

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com