Anna Ratajczak

Anna Ratajczak

Próbując tłumaczyć pewne zjawiska w dziedzinie politologii i historii najnowszej, za punkt wyjścia rozważań biorę cytat Napoleona Bonaparte: „W polityce głupota nie stanowi przeszkody”.

Ciekawość świata, otwarcie europejskich granic i chęć zobaczenia na własne oczy, jak w praktyce wygląda stworzony przed dekady polityczny zamysł Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, skłonił mnie w 2005 roku do emigracji „za chlebem”. W dwa lata potem pojawił się pomysł podjęcia studiów na kierunku politologii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Głównym powodem ich rozpoczęcia było pragnienie zgłębienia wiedzy o czasach nam nie tak odległych, o przemianach, które pozwalają nam być tu gdzie jesteśmy, poznać tego genezę, szansę i zagrożenia.

Ukończenie studiów licencjackich o specjalności europejskiej dało mi nadzieję, że może za kilka lat urodzone na Obczyźnie pokolenie młodych Polaków będzie mogło skorzystać ze zdobytej przeze mnie wiedzy. Dopiero po latach pojawiła się szansa, że ABC Polska Sobotnia Szkoła w Poole będzie chciała być beneficjentem tego, czego przez lata się nauczyłam.

Możliwość nauczania młodych ludzi o kraju ojczystym to ogromna odpowiedzialność. Praca z dziećmi chłonnymi wiedzy, a jednocześnie znającymi Ojczyznę w większości z opowiadań to nie lada wyzwanie. Z ogromnym entuzjazmem i ochotą podejmę się tego przedsięwzięcia.

Od roku szkolnego 2015/16 współpracuję z ABC Polską Sobotnią Szkołą im. Kornela Makuszyńskiego w Poole. 

Adres Szkoły

STANLEY GREEN INFANT ACADEMY
15-17 Stanley Green Road
Oakdale, Poole, BH15 3AA

Kontakt

Janusz Kulczycki - Kierownik Szkoły
07935 622685 (telefon grzecznościowy - tylko w ważnych / wyjątkowych sprawach)

pss.poole@gmail.com

Ewa Erdmann - Prezes Zarządu 07851 666508

pss.poole.zarzad@gmail.com